Eurofire i Helsingborg LogotypKampanjer - Se Eurofire Kampanj och erbjudanden på kaminer och eldstäder i Helsingborg
Sök på eurofire.se
här är du.Startsidahär är du.Bra att veta här är du.Skorstenar


Skorstenar
För dig som inte har skorsten
EUROFIRE har prefabricerade skorstenssystem. Det finns dubbelväggiga skorstenssystem med keramiskisolering. Allvädersskorstenar som består av rostfritt stål och där yttermanteln är vind- och vattenavvisande.
Innermanteln motstår de korrosiva ämnen som bildas vid förbränning. Den expanderar fritt vid temperaturväxlingar oberoende av yttermanteln. Utrymmet på 30 mm mellan mantlarna är fyllt med ett högkvalitativt keramiskt isoleringsmaterial.
Skorstenssystemen kan installeras både invändigt och utvändigt dessutom är de typgodkända för sidodragning. Systemen är provade och typgodkända för såväl invändigt som utvändigt montage och för anslutning till villa- och industripannor, öppna spisar och braskaminer. Systemen ger maximal säkerhet och löser dina skorstenbehov.

Skorsten


För dig som har en skorsten i behov av renovering.
Gamla tegelstensskorstenar kan bli otäta med tiden. Väder och vind, kondens och frostsprängningar kan vara några av orsakerna till att skorstenen börja läcka.
Läckage kan ge upphov till röklukt, dåligt drag eller ökar risken för broch koldioxidförgiftning.
ELDFAST är en keramisk renoveringsmetod för rök och ventilationskanaler. Materialet är framtaget utifrån marknadens högt ställda krav på vidhäftförmåga och täthet mot såväl syraangrepp som mekanisk åverkan.
ELDFAST materialsammansättning medför att man återställer skorstenen i perfekt skick.
Med ELDFASTMETODEN blir kanalen tät och mycket slitstark, helt eldfast och med ett bättre drag för din eldstad.

Reparationsslang för skorstenar.
TORNADO är en dubbelmantlad, flexibel böjlig insatskanal i rostfritt syrafast stål av mycket hög kvalitet för renovering av befintliga rökkanaler.
TORNADO insatsrör har genomgått typgranskning och är godkänd som reparationsåtgärd i rökkanaler för t.ex. braskaminer, öppna spisar, kakelugnar, kassetter m.m.
Vid montering isoleras rökkanalen med perlit. TORNADO är även lämplig som förbindelsekanal till t.ex. kassetter.

VIKTIGT
Låt skorstensfejarmästaren kontrollera skorstenen både före och efter genomförd reparation.
Vi utför även vanliga skorstensreparationer! Kontakta oss för mer information