Eurofire i Helsingborg LogotypKampanjer - Se Eurofire Kampanj och erbjudanden på kaminer och eldstäder i Helsingborg
Sök på eurofire.se
här är du.Startsidahär är du.Bra att veta här är du.Kvalitet för miljön


Energikassetten kvalitet för miljön
Typ & miljögodkänd
Energikassetten är Typ & miljögodkänd nr 0088. Energikassetten är testad för att klara alla regler avseende säkerhet och utsläpp. Testerna har utförts av statens provningsanstalt.
Typ & miljögodkännandet är utfärdat av Swedcert. Konstruktionen av Energikassetten bygger på många års erfarenhet och utvecklingsarbete.
Idén med dubbelmantling har en klar fördel. Den nnebär att cirkulationen av luften runt brännkammaren anpassas automatiskt efter brasans effekt därför behövs det inte någon elektrisk fl äkt för att få igång cirkulationen av all den varmluft som Energikassetten avger.
Typgodkännande


Energikassetten är konstruerad av de bästa material
Energikassetten en investering som lönar sig. Förutsättningen för att kunna sänka uppvärmningskostnaderna är att Energikassetten är i drift när det är kallt.
När man startar upp brasan sker en snabb temperaturhöjning i brännkammaren detta innebär att materialet utsätts för stora påfrestningar vilket sker under många år därför måste kvaliteten på materialet i brännkammaren vara av högsta klass.
Vi har därför valt att använda cortenstål kvalité A, 4 mm, vilket är samma material används i de mest utsatta industriskorstenar.
Yttermanteln som styr luftfl ödet utsätts inte för lika stora påfrestningar och den är därför konstruerad av 1,5 mm stål. Glaset är ett keramiskt säkerhetsglas som klarar en termisk chock på 1 000°C.s i de mest utsatta industriskorstenar.


Energikassetten är miljövänlig
Många husägare klarar största delen av sitt uppvärmningsbehov med Energikassetten. Rätt använd har ni en effektiv förbränning vilket ger renare rökgaser och minimalt med aska.
Eldar ni rätt? Är förbränningen som den ska? Det är faktiskt rätt enkelt att kontrollera detta.
Gå ut och titta på röken från skorstenen, är förbränningen ofullständig kommer det svart rök ur skorstenen, är röken gulaktigt betyder det att den innehåller mycket tjärämnen. När förbränningen sker på ett riktigt sätt så kan man under kalla dagar se vit rök, detta är vattenånga som kondenserar när den möter den kalla luften ute.
Dagar med lite varmare väder ska röken i det närmaste vara osynlig, det ska bara synas ett värmedaller. Rätt temperatur i brännkammaren är en förutsättning för att förbränningen ska fungera. Detta förutsätter torr ved och rätt mängd tillluft till brasan.