Eurofire i Helsingborg LogotypKampanjer - Se Eurofire Kampanj och erbjudanden på kaminer och eldstäder i Helsingborg
Sök på eurofire.se
här är du.Startsidahär är du.Bra att veta här är du.En trollerilåda


Energikassetten är som rena trollerilådan
Energikassetten
I början på 1980-talet tändes den första brasan i en Energikassett.
Hög kvalitet och bra funktion är våra ledord, därför har vi kontinuerligt förbättrat konstruktion och funktion. Vi har under hela denna tid använt svenskt cortenstål till brännkammaren.
Med mer än 45 000 st levererade Energikassetter, varav de flesta med största sannolikhet används kontinuerligt under eldningssäsongen, visar detta vilken hög kvalitet detta material har.
Vi finns idag genom ett väl utbyggt återförsäljarnät representerade på mer än hundra platser i Sverige. Vilken är din närmaste återförsäljare? Ring oss eller sök din närmsat återförsäljare.
Energikassetten


Energikassetten är den suveräna lösningen
Med Energikassetten inmonterad i den öppna spisen räcker veden betydligt längre och du får en kontrollerad, långsam och mycket effektivare förbränning. Den enda rumsluft som förbrukas är den som går åt till själva förbränningen, 15–20 m³ per timme. Spisinsatsen ger en effekt på mellan 4 till 16 kW, vilket innebär att den klarar av att värma upp hela hus på ca 150–200 m² boyta beroende på hustyp.
Vi har många exempel på kunder som klarar hela sitt uppvärmningsbehov med Energikassetten. Även om du enbart trivseleldar så kan du trots det tjäna in investeringen redan under de första åren. Dessutom höjer man fastighetens värde, oftast mångdubbelt mer än vad investeringen kostar. Energikassetten ger dig en god beredskap mot höjda el och oljepriser samt besvärliga elavbrott.
Spara pengar med Energikassetten från Eurofire


Den öppna spisen
Den levande elden har sedan urminnes tider varit den avkopplande samlingspunkten för familj och vänner. Det är både rogivande och värmande att betrakta lågornas spel. Däremot upplevs det som tröttsamt att ideligen behöva lägga in ved.
Bränsle förbrukas snabbt i den öppna eldstaden och återger endast en bråkdel av energin i form av strålningsvärme. Den mesta energin försvinner med rökgaserna ut genom skorstenen.
Den öppna spisen suger dessutom ut mellan 500–800 m³ rumsluft per timme. Denna luft måste naturligtvis ersättas, vilket sker med kall luft utifrån som tränger in genom springor i fönster, dörrar etc. Energiförlusten blir därför i regel större än den energi du får ut av brasan. Dessutom skapar den höga luftomsättningen golvdrag och kyla.


Energikassetten och naturlagarna
Naturlagarna säger att luft som värms upp expanderar och sätts i rörelse. Detta har vi av naturliga orsaker tagit i beaktande vid utformningen av Energikassetten, i och med att Energikassetten är dubbelmantlad skapas förutsättningen för att på ett effektivt sätt dra nytta av dessa naturlagar.
Uppvärmningen av luften som fi nns i luftkanalerna som omger brännkammaren hettas snabbt upp, luftens utvidgning skapar ett ökande tryck som i sin tur startar cirkulationsprocessen av luften, denna cirkulation motsvarar en fläkt på ca 100 m³ per timme.
När sedan den uppvärmda luften lämnar varmluftskanalerna stiger den snabbt uppåt mot taket, för att sedan ”flyta” vidare och sprida värmen till andra rum.
Så fungerar Energikassetten från Eurofire


Så här fungerar Energikassetten
För att uppnå ett högt energiuttag ur tillfört bränsle är det viktigt att rökgaserna effektivt kyls ned innan de når skorstenen.
Kakelugnsprincipen grundas på detta. Konstruktionen av Energikassetten bygger i grunden också på en lång rökgasväg, ca 1,5 meter färdas rökgaserna innan de lämnar Energikassetten. När rökgaserna lämnar brännkammaren kommer de upp i värmeväxlaren.
Rotationsacceleratorn delar rökgaspelaren som därefter börjar rotera. I och med detta erhålles ett högt effektuttag från rökgaserna.
Så fungerar Energikassetten från Eurofire